Le Vie - Lago Valnoci (Ge)

 

There are no pics in the gallery, click below to add them:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Asc
3b/4a  1 Primizie   3b  1
5a+  2 I° Aprile    
  3 Il chiodo è di serie 4+ Chiodo di partenza e sosta finale s    
6a+  4 Blue Eyes    
  5 Ci vorrebbe un amico    
6a/6b  6 Concerto di Primavera    
6a+  7 Ghe pensu mi… 35 m 6a+  1
6b  8 Ke…48   6b  1
6a+  9 Genova 2004    
5a+  10 Quellu du CAI    
3b  11 Ki non sale... scende   1c  1
7a  12 Storie di mezza età   7a  1
5a+  13 Aria d'estate    
7a  14 Impressioni di Settembre    
6c+  15 Ke 49    
5a+  16 Volli sempre Volli fortissimammente Volli   5a+  1
4a+  17 Via…dos    
5a+  18 Età Pensionabile    
6a/5a+  19 Conflitti    
3b  20 Baby lake climb    
3b  21 Matis    
3b  22 Claretta    
3b  23 Milu    
5a+  24 Tempus Fugit   5a+  2

comments

 

You must be logged in to leave comments.