Placche Giacottino - Placche Giacottino (Paesana - CN)Ingresso dalla strada: seguire Rocca Bruj - NicoleCorradino Ingresso dalla strada: seguire Rocca Bruj
NicoleCorradino

 

There are no pics in the gallery, click below to add them:

 

Gr. N. Name Falesia WIKI Falesia WIKI Asc
7a  Tanga  
6b  Flebo  
5c  Break  
5c/6a  Flash  
6a+  Brooklin  
5b  Trufaldina  
5a  Peter Pan  
5c  Nobildonne  
5b  Gentiluomini  
6a+/6b  10  Greatest Hits (2 tiri)  
5c/6a+  11  Bouble Fax (2 tiri)  
5a  12  Top Gun 5a  1
5c  13  Mangia Porchetta  
5c  14  Rocca Bruj  
5b  15  Fantozzi  
5c  16  Snoopy (2 tiri)  
5a/6b  17  Lillo & Stich (2 tiri)  
4c+  18  Zoccolo di Gnu 4c+  1
4c/6a  19  Il tiro di Merlino (3 tiri)  
4c/5c  20  Vecchio spit (3 tiri) 4c  1
3c/4b  21  Pane e focaccia (2 tiri) 4b  1
3c/4c  22  Pietra da re (2 tiri) 4a  1
4c  23  Davide piccola peste  
4b  24  Profumo di muschio  
3c  25  Sid  
3c  26  Manny  
3c  27  Scrat  

comments

 

You must be logged in to leave comments.