Settore DX - Rifugio della Stria

 

There are no pics in the gallery, click below to add them:

 

N. Name Gr. Asc
1 Su niu de su murrungiu 4c 
2 Attaccad'orza 6a 
3 Tilibriu 6a 
4 Tzirrulia 5c 
5 Ingurt'ossu 6a 
6 Crobu 6b 
7 Stori 6b+ 
8 Anturxu 6a+ 
9 Orgiabi 4a 
10 Perdìga 5a 
11 Tidu 5b 
12 Tzonca 6a 
13 Frizzìa 5b 
14 Pibischirra 5c 
15 Mèurra 5b 
16 Pubusa 4a 

comments

 

You must be logged in to leave comments.