Paretone - Figline di PratoSettore Paretone - Cai Prato Settore Paretone
Cai Prato

 

There are no pics in the gallery, click below to add them:

 

N. Name Gr. Asc
1 Spigolo 4a 
2 Via dei buchi 4c 
3 Allupino 5c+ 
4 Lucertola 6a 
5 Fessura 6a+   1
6 Tritone 6b+ 
7 Tiro mancino 6a+ 
8 Avanti tutta 6b 
9 La prua 6a 
10 Geco 5c   1
11 Ramarro 6a 
12 Grattugia 5a   1
13 Carica dei bimbi 6a 
14 Opplà 6a/6b   1
15 Derrik 5c 
16 Forest 5b 

comments

 

You must be logged in to leave comments.