Grotta - San Vito lo Capo - Calamancina

 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
6b+  1 Il ladro di panda 17 m  
6b  2 Caldo umido 17 m 6b  1
7c+  3 Acqua panna 19 m  
7c+  4 40 out 80 in 22 m  
8a+  5 Variante Robin 15 m  
8b+  6 Batman 15 m  
7c+  7 Frida in the Water 25 m  
6a+  8 Canna biologica 14 m 6a+  1
6a+  9 La nicchia 12 m  
7c+  10 Crhi.Is.To 19 m  
7b+  11 Mal di schiena 21 m  
7c+  12 Variante mal di schiena    
7a+  13 Banana biologica 22 m  
6b  14 Red necks 22 m 6b  1
7a+  15 Coast to coast 20 m  
7b  16 Figlia di nessuno 26 m  
6c  17 Toyo 17 25 m  
8a+  18 Just a momenti 26 m  
  19 Senza nome 1 28 m  
8a+  20 Sea sinphony 26 m  
8b+  21 Senza nome 2 25 m  
7c  22 Ma va' 25 m  
7c  23 I miei primi 40 anni 26 m  
7a+  24 Cardamomo 25 m  
5c  25 Noel 22 m  
5c  26 NIves 30 m  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.