Settore Principale - Falesia ChignölMppa delle vie - Marco Arrigoni Mppa delle vie
Marco Arrigoni

 • Felsspitze: Falesia Chignöl
 • Sektor: Settore Principale
 • N. Routen: 24
 • Schwierigkeitsgrad: 5b/7c
 • Schönheit:
 • Ausrichtung: südlich

 • Breitengrad/Längengrad
  N 47.0127º/E 8.1233º
 • Breitengrad/Längengrad
  N 0.0000º/E 0.0000º
 • Genauigkeit Koordinaten:
 • Aktualisiert am: 2017/03/17
 • Gelesen: 1652
 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
6a+  1 Pedersem a colazione 26 m  
6a+  2 Carote a colazione 26 m  
6b  3 Bugs Bunny 26 m  
6b+  4 Gli antenati 26 m  
6a+  5 Bonny 20 m  
6a+  6 Clyde 20 m  
6a+  7 Kaipirinia 6 m  
6c  8 Xena 26 m  
6b+  9 Artemix 26 m  
6a+  10 Quaky 25 m  
5b  11 Anche per Debby 25 m  
5c  12 El Dieghito 23 m 5c  1
6a  13 Seconda mano 25 m  
7a  14 Willi Coyote 18 m  
6b  15 Biip Biip 20 m  
7a  16 Cassiopea 25 m  
7c  17 Dottor Funky 26 m  
7c  18 Mister Soul 26 m  
7c  19 Lancillotto 28 m  
7c  20 Nè Dio nè padrone 28 m  
7b+  21 Mago Merlino 30 m  
7a  22 Re Artù 30 m  
7a+  23 Electic Ladyland 30 m  
7a  24 Mi si è rotta la pompa 25 m  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.