Le Vie - Molveno - St.Antonio

 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
  1 Senza nome 1  
  2 Senza nome 2  
4a  3 La classica  
6a+  4 Trans  
6a+  5 Brezgnev  
  6 Game over  
5c  7 Sti'ani  
6b  8 Ciuga  
6c+  9 Hasta luego  
6a  10 La sfesa 6a  1
6b  11 Ciap&tira  
6b+  12 Boulder boy  
6b  13 Mucugno man  
6c  14 Dita d'acciaio  
6a+  15 Fralos  
6b  16 Go! 6b  1
6b  17 Juma  
3a  18 Scroda (1st pitch)  
5b  19 Scroda (2nd pitch)  
4a  20 Nik (1st pitch)  
6a+  21 Nik (2nd pitch)  
3b  22 Cido (1st pitch)  
4a  23 Cido (2nd pitch)  
3b  24 Bebe  
4a  25 Pero  
6a+  26 Ocio & gamba (1st pitch)  
6a  27 Ocio & gamba (2nd pitch)  
4c  28 Zambo  
5b  29 Alice  
7b  30 El botega  
7a  31 Linty  
6c+  32 Roly  
  33 Treignampi  
5c  34 H2O  
6b  35 Franz  
6a+  36 4x4  
6a+  37 4x4 variante di sx  
5c  38 El skirat  
6a  39 Iociprovo  
5c  40 Panoramix  
6a  41 Voglia di lago  
6b  42 Via dei balocchi (1st pitch)  
4b  43 Via dei balocchi (2nd pitch)  
6b+  44 Via dei balocchi (3rd pitch)  
6b  45 Via dei balocchi (4th pitch)  
4b  46 Lunelm  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.