Settore C - Noriglio

  • Felsspitze: Noriglio
  • Sektor: Settore C
  • N. Routen: 42
  • Schwierigkeitsgrad: 5c/7a+
  • Schönheit:
  • Ausrichtung: südlich

  • Aktualisiert am: 2015/11/15
  • Gelesen: 1764
 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
6a+  1 Aiutami a volare 18 m  
6a+  2 Esperienza d'escobar 18 m  
5c  3 N.N. 18 m  
6a  4 Easy furbo 18 m  
6b  5 Andamento lento 20 m  
6c  6 Tegni duro 20 m  
6b+  7 Basta così 20 m  
6c  8 Niente è per sempre 18 m  
6b+  9 Cumbre 16 m  
6c  10 Su le mani 25 m  
7a  11 Take me way 25 m  
6c+  12 Il sole d'inverno 25 m  
7a  13 Sali scendi 25 m  
6c+  14 Cat woman 26 m  
7a+  15 Ho fatto 13 25 m  
  16 40 gradi 28 m  
7a+  17 Alambicco 27 m  
6c+  18 Buon anno 1996 25 m  
6b+  19 Oro pungente 25 m  
6c  20 Sinfonia 25 m  
7a+  21 Megabite 23 m  
6a+  22 Diapason 23 m  
6b  23 Pentagramma 25 m  
6a+  24 Convivenza 21 m  
6a+  25 Nonni sprint 20 m  
6b  26 Pensieri pericolosi 20 m  
5c  27 Diedrite 18 m  
5c  28 Hot dog 18 m  
6b  29 Chat line 16 m  
6a+  30 Kit kat 16 m  
6b+  31 Ultimo tango 20 m  
6a+  32 Sky mat 26 m  
6a+  33 Yallow hand 29 m  
6a+  34 Elvio 10 m  
6a  35 Piera 10 m  
6a+  36 Giulia 10 m  
6a  37 Angelo 23 m  
6a  38 Paola 10 m  
5c  39 Dario 15 m  
6b  40 Susy 8 m  
6b  41 Lucrezia 27 m  
5c  42 Betta 27 m  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.