Settore D - Val Sarentino - Johanneskofel

 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
4a  1 La bella (2 pitches) 40 m  
4a  2 La bestia (2 pitches) 40 m  
6a  3 Cuore di ghiaccio 15 m  
6b  4 Ciquito & Paquito (1st pitch) 15 m  
6a  5 Ciquito & Paquito (2nd pitch) 15 m  
5c  6 Lumiere 15 m  
6b+  7 Think pit 15 m  
6b+  8 Petite smargiasso 20 m  
6a  9 Zizzi gorrusu 22 m  
6b+  10 Pulce ciceniza 22 m  
7a  11 Favola ignota 16 m  
6b+  12 Sogni di ragno 16 m  
6b+  13 Karma koma 16 m  
6c+  14 A tout coeur 20 m  
7b+  15 Te ghe testa ? 22 m  
6c  16 Poligamo di tiro 20 m  
4a  17 Love street 10 m  
4a  18 La topina 10 m  
7a+  19 Killer road 14 m  
7b+  20 A jera ora 14 m  
3a  21 Canaletto 10 m  
8a  22 Achtung Baustelle! 25 m  
6a  23 FTA 10 m  
6a+  24 Performance on the moon 10 m  
6a  25 Amore di gruppo 10 m  
3a  26 Iguana fritta 10 m  
3a  27 Signor maiale 10 m  
6a  28 Mufasa 12 m  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.