Settore D - Val Sarentino - Johanneskofel

 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
4a  La bella (2 pitches) 40 m 4c  1
4a  La bestia (2 pitches) 40 m  
6a  Cuore di ghiaccio 15 m  
6b  Ciquito & Paquito (1st pitch) 15 m  
6a  Ciquito & Paquito (2nd pitch) 15 m  
5c  Lumiere 15 m  
6b+  Think pit 15 m  
6b+  Petite smargiasso 20 m  
6a  Zizzi gorrusu 22 m 6b  1
6b+  10  Pulce ciceniza 22 m  
7a  11  Favola ignota 16 m  
6b+  12  Sogni di ragno 16 m  
6b+  13  Karma koma 16 m  
6c+  14  A tout coeur 20 m  
7b+  15  Te ghe testa ? 22 m  
6c  16  Poligamo di tiro 20 m  
4a  17  Love street 10 m 5a+  1
4a  18  La topina 10 m 5b+  1
7a+  19  Killer road 14 m  
7b+  20  A jera ora 14 m  
3a  21  Canaletto 10 m  
8a  22  Achtung Baustelle! 25 m  
6a  23  FTA 10 m 6b  1
6a+  24  Performance on the moon 10 m  
6a  25  Amore di gruppo 10 m  
3a  26  Iguana fritta 10 m 5a+  1
3a  27  Signor maiale 10 m 5a  1
6a  28  Mufasa 12 m  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.