Placconata - Vaccarese

  • Felsspitze: Vaccarese
  • Sektor: Placconata
  • N. Routen: 25
  • Schwierigkeitsgrad: 5b/7b+
  • Schönheit:
  • Aktualisiert am: 2016/04/28
  • Gelesen: 4207
 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Wid
5b  VIA CLASSICA 35 m  
Hinweis: L1 5a L2 5b
6a  VIA DEL 50° CAI VIMERCATE 35 m  
Hinweis: L1 6a L2 5b
5b  ALBA CHIARA 35 m  
Hinweis: L1 5a L2 5b Attenzione tiro lungo esattamente 35 metri
6a+  SISMI 30 m  
6a+  TUTTI IN CERCA DI GLORIA 28 m  
6a+  OMISSIS 26 m  
6b+  SILVIA 25 m  
6b  ONE EYED JACK 25 m  
6b  NOBLESSE OBLIGANCE 25 m  
6b  10  SOAP OPERA 22 m  
6a  11  FICTION 20 m 6a  2
5c  12  GRATTA E VINCI 20 m 5c  2
7a  13  giorgio 40 m  
Hinweis: L1 4a L2 7a
6b/6b+  14  28 VON WURSTELL 25 m  
7a+  15  29 ROAD HOUSE 60 m  
Hinweis: L1 6b L2 6c L3 7a+
6c+  16  POPOLO VERTICALE    
6b+  17  31 SPALLE AL MURO 20 m  
7b  18  PLENIUM 80 m 6a+  1
Hinweis: L1 6a+ L2 6b+ L3 7b
7b+  19  VIA PIERO 58 m  
Hinweis: L1 6b L2 6b L3 7b+
6b  20  BERETTA 25 m  
6b  21  ABAUAQU 25 m  
6a  22  ZAGOR 20 m 6a  1
6b+  23  CSM 15 m  
6c+  24  IRONIA DELLA SOSTA 18 m  
7a+  25  MANI PULITE 12 m  

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.