Pilone centrale - Falcioni

  • Felsspitze: Falcioni
  • Sektor: Pilone centrale
  • N. Routen: 41
  • Schwierigkeitsgrad: 4a/IV
  • Schönheit:
  • Ausrichtung: Süd, Süd-West-

  • Hinweis: Es ist der Sektor, der erste kommt von Falcioni und und ‚die mit der größten Anzahl von Möglichkeiten erfüllt.

  • Art: Kalkstein

  • Aktualisiert am: 2013/06/30
  • Gelesen: 6450
 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Bewertung Wid
4b+/4c  1 Accesso a Batman     2
4c+/5a  2 Accesso a Batman     2
6a+/6b  3 Batman     4
7a+/7b  4 Olivai c'e     5
7a/7a+  5 Popeye     6
IV/VI  6 Supergulp     4
6c/6c+  7 Sorriso d'inverno     4
5a/6a  8 Rotta tenna     4
4c/4c+  9 Via di noi     3
6b+/6c  10 Strudel     5
4a/4a+  11 Pel di bregna     1
6b+/6c  12 Blocco renale     5
7a/7a+  13 Mucche pazze     2
6c/6c+  14 Ombra del dubbio     5
6a+/6b  15 Fantasie di primavera   6a+  1 6
6b/6b+  16 Fachiro Casimiro     4
6a/6a+  17 S.N.     2
5a/5a+  18 Dritto per dritto     3
6b+/6c  19 Dingo     5
5a/5c  20 Cinzia   5c  1 4
6a/6a+  21 Red     5
6a/6a+  22 Mai a sinistra     4
6b  23 Mai d'assolo     5
6a+  24 Assolo di sax     5
6b/6b+  25 Passaggio segreto     5
5c/5c+  26 Armonia     5
5c/5c+  27 Sferla     3
4a/5a  28 Via diagonale 90 m   3
7b/7b+  29 Katmandu'     4
7c/7c+  30 Geco plus      
5b/5b+  31 Senza fantasia     2
IV? 32 Tiro ruspante      
5b? 33 Hotel buffare      
4c/6b  34 Via del Gam      
6a+/6b+  35 Le tre C     3
6a+/6b  36 A volte tornano     2
6a+/6b  37 Sub comandante Marcos     2
6a+/6b  38 Primo settore alto     3
6c/6c+  39 Secondo settore alto     4
6c/6c+  40 Terzo settore alto     5
8a? 41 Crylu'      

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.