Paretone - MonsummanoParetone - Foto Utente Paretone
Foto Utente

 • Felsspitze: Monsummano
 • Sektor: Paretone
 • N. Routen: 19
 • Schwierigkeitsgrad: 5a/7c
 • Schönheit:
 • Breitengrad/Längengrad
  N 43.8701º/E 10.8260º
 • Breitengrad/Längengrad
  N 43.8698º/E 10.8247º
 • Genauigkeit Koordinaten:
 • Aktualisiert am: 2018/08/29
 • Gelesen: 6787
 

Es sind keine Bilder in der Galerie vorhanden. Klicken Sie unten, um sie hinzuzufügen:

 

Gr. N. Name L. Falesia WIKI Falesia WIKI Bewertung Wid
6c  1 max to max 25 m   5
6b  2 sconosciuto 20 m   5
5a  3 brucar   6a  1  
5c  4 Attenti a quei due   5c  1  
5c  5 via della domenica   5c  1  
6a+  6 frappe' 20 m   4
6b+  7 il paretone 30 m 6b  2  
7b+/7c  8 senza nome 30 m   5
6a  9 sensazioni di leggera follia 15 m   4
6a+  10 F&P. 20 m   4
6a  11 Scosciagalletti 30 m 5b+  2  
6c+  12 polenta co' funghi   6c+  1  
? 13 I creditori 30 m 7b  2  
6c  14 maramao 35 m 6c  1 5
6a  15 effetto doppler 40 m   3
5a  16 via del rospo 30 m    
6b+  17 Maramao L2 15 m    
6a+  18 Scosciagalletti L2 15 m   4
5c  19 Made in made 40 m   3

Kommentare

 

You must be logged in to leave comments.