Karte:  CENIGA---OTTAVA-MERAVIGLIA
GPS  #°/#°
Zoom  #